Μαθήματα Ρωσικών

Ο κάθε μαθητής μπορεί να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα εκμάθησης ρωσικών. Διδάσκονται πάρα πολλά διδακτικά βιβλία ανά επίπεδο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των μαθητών. Το κριτήριο με βάση το οποίο επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας είναι το τι χρειάζεται στον κάθε μαθητή και τι ανάγκες υπάρχουν στα μαθήματα. Έτσι πολλές φορές μαθητές του ίδιου γλωσσικού επιπέδου μπορεί να διδάσκονται διαφορετικά μεταξύ τους βιβλία αν δεν είναι σε τμήμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο! Και αυτό είναι η γνώση. Στα τελευταία επίπεδα της  διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας διδάσκονται στο μάθημα και λογοτεχνικά βιβλία στην ρωσική, προαιρετικά για όσους το επιθυμούν για την καλύτερη και σφαιρική ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους, που είναι και ο στόχος!

1) ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες που θέλουν να μάθουν ρώσικα σε σύντομο χρονικό διάστημα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό κυρίως για την δουλειά τους. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των μαθημάτων ρωσικής γλώσσας είναι υπολογισμένος με 2 ώρες την βδομάδα. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε μια πολύ σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας που αποσκοπεί στο διάστημα αυτό να καλύψει πολύ βασικά στοιχεία γραμματικής σε συνδυασμό με ομιλία και ακουστική έτσι ώστε να παραχθεί λόγος από τους μαθητές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

2) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ

Για τα συγκεκριμένα προγράμματα εκμάθησης ρωσικών γίνεται λόγος παρακάτω

3) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Οι ορολογίες διδάσκονται είτε μεμονωμένα, δηλαδή μόνο ορολογία στα μαθήματα ρωσικής γλώσσας είτε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα 1 ή και με άλλα προγράμματα εκμάθησης της ρωσικής. Διδάσκονται όλες οι ορολογίες όπως ξενοδοχειακή, ιατρική, νομική κτλ

4) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΓΚΡΟΥΠ

5) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑ ΡΩΣΙΚΩΝ.

Τα προγράμματα διδασκαλίας που ακολουθούν , είναι υπολογισμένα κατά μέσο όρο και αφορούν το κάθε επίπεδο εκπαίδευσης της ρωσικής αν ο ρυθμός των μαθημάτων είναι σταθερός. Φυσικά ο κάθε μαθητής μπορεί να προσαρμόσει τα προγράμματα διδασκαλίας στα δικά του μέτρα ανάλογα με το τι ανάγκες υπάρχουν.

 

Διαρκεια Μαθημάτων Ολοκληρωση μαθημάτων
2 ώρες/ εβδομάδα 2 χρόνια
3 ώρες /εβδομάδα 1 χρόνος και 5 μήνες
4 ώρες/ εβδομάδα 1 χρόνος
5 ώρες/ εβδομάδα 8 μήνες
6 ώρες /εβδομάδα 6 μήνες
8 ώρες/εβδομάδα 4 μήνες
Μαθήματα Ρωσικών στην Κέρκυρα - Ευανθία Τσαγκαράκη
Copyright 2020 - Created by VisualWeb