Διαλέξτε Γλώσσα

Greek English

Πτυχιούχοι

100% επιτυχία στις εξετάσεις του 2012 και 2013
Τα μαθήματα αρχίζουν 1 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται τέλος Ιουλίου

Πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Κυριακής τις παρακάτω ώρες

Πρωινές ώρες μαθημάτων : 09:00 – 13:00

Απογευματινές ώρες μαθημάτων: 16:00 – 21:30